Το Κουρταλιώτικο φαράγγι αρχίζει από το χωριό Κοξαρέ , συνεχίζει κατά μήκος του Κουρταλιώτη ποταμού και εκβάλει στην περιοχή Λίμνη.Διαθέτει εντυπωσιακούς καταρράκτες και φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη της κρητικής χλωρίδας και πανίδας. Το φαράγγι αποτελεί χώρο φωλιάσματος και τροφοληψίας πολλών σπάνιων ειδών πτηνών κυρίως αρπακτικών.