Το όνομα του φαραγγιού Πατσού προέρχεται από το ομώνυμο χωριό της περιοχής. Γύρω του βρίσκονται τα χωριά Καρίνες, Σπήλι και Γερακάρι. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πλούσια βλάστηση. Πρόκειται για επισκέψιμο φαράγγι, με πηγή με συνεχώς τρεχούμενο νερό δίπλα στο ποτάμι, ενώ ξεχωρίζει μέσα στα βράχια ο σπηλαιώδης ναός του Αγ. Αντωνίου. Στο φαράγγι υπάρχει παρατηρητήριο πουλιών.